Psihoterapija

Psihoterapija je namenjena izboljšanju kvalitete vašega življenja. Skozi proces raziskujete vaša čustva in občutja, misli in vedenja v odnosu do sebe in v odnosu z drugimi ljudmi. V urah psihoterapije se z uvidi v lastna doživljanja in usmerjenostjo v želene spremembe soočate s težavami in s svojimi odzivi. Vsak razlog za odločitev k reševanju stisk ali težav je upravičen in pomemben.

V terapiji ozaveščate nezavedne vzroke vaših težav skozi pogovorno terapijo na podlagi transakcijske analize. V terapiji je mogoče uporabljati tudi različne tehnike za razrešitev travm ali drugih čustveniih težav, in v tem primeru uporabljam tehniko Brainspotting. Pri partnerski terapiji sledim čustveno usmerjeni partnerski terapiji.

Terapija poteka enkrat tedensko 60 minut. Cena ure je 40€, za študente 30€. Glede na težave, želene spremembe in motivacijo je število srečanj vsaj deset ur, lahko pa tudi več.

Transakcijska analiza

Je psihoterapevtski pristop, ki ga je osnoval Eric Berne, Ph.D. Skozi delo s klienti je začel razvijati svojo teorijo, ki je v osnovi lahko razumljiva klientom, se osredotoča na reševanje problemov tu in zdaj s predelavo starih čustev, ter na zavestnost klientov.

Filozofija njegove teorije je, da smo vsi v redu, kar pomeni, da ima vsak od nas vrednost in dostojanstvo kot človeško bitje. Vsi imamo zmožnost, da razmišljamo, ter da se odločamo o svojem življenju ter le-te odločitve spremenimo.

Z ozaveščanjem in uvidi v našo življenjsko zgodbo in v naše odločitve o nas in življenju, v naše vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja, lahko le-te spremenimo in stopamo korak za korakom bližje našim želenim spremembam.